วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2553

มะม่วง | มะม่วงไทย | มะม่วงงามเมืองย่า

มะม่วงไทย มะม่วงงามเมืองย่า

มารู้จักมะม่วงกันเถอะ :)

มะม่วง เป็นไม้ยืนต้น ซึ่งเป็นไม้ผลเมืองร้อน เป็นไม้พุ่มขนาดกลาง ใบโต ยาว ปลายแหลม ขอบใบเรียบ ออกดอกเป็นช่อตามปลายกิ่ง ดอกขนาดเล็ก สีขาว ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีเหลือง เมล็ดแบน เปลือกหุ้มเมล็ดแข็ง

* มะม่วงเป็นผลไม้เศรษฐกิจ ปลูกเป็นพืชสวน ประเทศไทยส่งออกมะม่วงเป็นอันดับ 3 รองจากฟิลิปปินส์ และแม็กซิโก

ต้นกำเนิด

ต้นกำเนิดของมะม่วงนั้น ยังไม่เป็นที่แน่ชัด แต่เชื่อกันว่า ส่วนใหญ่แพร่พันธุ์มาจากเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากการที่ภูมิภาคนั้นมีความหลากหลายทางพันธุกรรม และ ร่องรอยฟอสซิลที่หลากหลาย ถึง 25 - 30 ล้านปีก่อน มะม่วงมีความแตกต่างประมาณ 49 สายพันธุ์ ซึ่งกระจายอยู่ตามประเทศในเขตร้อน ตั้งแต่อินเดียไปจนถึงฟิลิปปินส์

ในประเทศไทยมีการปลูกมะม่วงมาช้า นาน ซึ่ง มะม่วงในประเทศไทยจัดเป็นผลไม้ที่ นิยมปลูกกันแพร่หลายจนเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่สำคัญของไทย มะม่วงตามทำเนียบต้นไม้ของกรมป่าไม้ จัดได้ว่าเป็นต้นไม้จากต่างประเทศ แต่คนไทยส่วนใหญ่เข้าใจว่า เป็นไม้ดั้งเดิมของไทยซึ่งความจริงแล้วมะม่วงมี ถิ่นกำเนิดมาจากประเทศอินเดีย และ พม่า ซึ่งได้เข้ามาเป็น ที่นิยมในประเทศไทย เมื่อหลายร้อยปีก่อนจึงทำให้กลายเป็นไม้พื้นเมืองไป ส่วน ในประเทศอินเดียที่เป็นถิ่นกำเนิดถือว่ามะม่วง เป็นผลไม้โบราณที่สุดของอินเดีย หรือ เรียกได้ว่าเป็นผลไม้ประจำชาติอินเดียเลยก็ว่าได้

ขอขอบพระคุณ
คุณ กิจติกร กีรติเรขา (Kittikorn Keeratirekha)
โทร. 081-0724655, 081-3330080
สวนเมืองย่า 99 หมู่ 11 บ้านหนองปล้อง ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
(99 Mue 11 Ban Nong-Pong Pakthongchai Nakhonratchasima 30150)

พันธุ์มะม่วง | พันธุ์มะม่วงที่นิยมปลูก

มะม่วงไทย มะม่วงงามเมืองย่า

มะม่วงน้ำดอกไม้ : เป็นพันธุ์มะม่วงที่นิยมปลูก กันทั่วไป สามารถออกดอกแต่ติดผลปานกลาง และ ให้ผลทุกปีผลมีขนาดปลานกลาง - ขนาดใหญ่ ลักษณะของผลจะอ้วน หัวใหญ่ปลายแหลม ผลค่อนข้างยาว ลักษณะเปลือกบาง มีต่อมกระจายห่าง ๆ ทั่วผล

ผลดิบ : ผิวเปลือกจะเป็นผิวนวล เนื้อแน่นหนาเป็นสีขาว มีรสเปรี้ยวจัด
ผลสุก : ผิวของเปลือกจะเป็นสีเหลืองนวลเนื้อเป็นสีเหลืองมีรสหวาน
เมล็ด : แบนยาว เมื่อเพาะต้นอ่อนจะขึ้นได้จากเมล็ดเดียว

----------------------------------------------------------------------------------

มะม่วงแรด : เป็นมะม่วงพันธ์เบา เจริญเติบโตเร็ว มีลักษณะเป็นพุ่มค่อนข้างทึบใบมีขนาดปลานกลาง ผลตรงกลางมีลักษณะกลม หัวอ้วนใหญ่มีปลายแหลมเล็กน้อย ผิวเป็นคลื่นไม่เรียบ มีลักษณะเด่นที่เห็นได้ชัดที่เรียกว่า มีนอ ตรงส่วนบนด้านหลัง แต่บางผลและบางต้นจะไม่มีอัตราส่วนโดยเฉลี่ยของความยาว : ความกว้าง : ความหนา เท่ากับ 1.9 : 1 : 1 ลักษณะ เปลือกและผิวค่อนข้างหนาและเหนียว ต่อมมีขนาดใหญ่ไม่ค่อยชัดกระจายอยู่ทั่วผล

ผลดิบ : จะมีรสเปรี้ยวจัด เมื่อแก่จัดจะมีรสหวานอมเปรี้ยว
ผลสุก : ผิวเป็นสีเหลือง เนื้อเหลือง มีเสี้ยนค่อนข้างมาก
เมล็ด : รูปร่างค่อนข้างสั้น จะมีเสี้ยนติดเมล็ดค่อนข้างมาก น้ำหนักของเนื้อต่อเมล็ดเฉลี่ย 6.4 : 1 เมล็ดเดียวเพาะได้หลายต้น

----------------------------------------------------------------------------------

มะม่วงเขียวเสวย : เป็น พุ่มหนาทึบ ใบเป็นสีเขียวเข้ม ผลใช้รับประทานดิบ หรือ สุกก็ได้ลักษณะ เปลือกหนาและเหนียว มีต่อมไม่ค่อยชัด และ กระจายอยู่ทั่วผล

ผลดิบ : ผิวเปลือกจะมีสีเขียวเข้ม และ จะออกสีนวลเมื่อแก่ เนื้อเป็นสีขาวจะมีความละเอียด กรอบ มีเสี้ยนค่อนข้างน้อย รสเปรี้ยว เมื่ออ่อน เมื่อแก่จัดจะมีรสมัน
ผลสุก : ผิวของเปลือกจะเป็นสีเขียวปนเหลืองสีของเนื้อเป็นสีเหลือง ลักษณะเนื้อจะเอียด มีเสี้ยนน้อย และมีรสหวาน
เมล็ด : สามารถเพาะต้นอ่อนขึ้นได้หลายต้นจากเมล็ดเดียว เมล็ดค่อนข้างแบนยาว เนื้อเมล็ดค่อนข้างเต็ม และมีเสี้ยนติดกับเมล็ดน้อย

----------------------------------------------------------------------------------

มะม่วงฟ้าลั่น : เป็นทรงพุ่มค่อนข้างทึบ ใบยาวคล้ายใบมะม่วงพันธ์สายฝน ออกผลค่อนข้างดก ลักษณะผลจะกลมมากกว่ามะม่วงพันธ์สายฝน แต่มีความยาวพอ ๆ กัน ปลายผลกลมมนเมื่อผลแก่จัดเนื้อจะเปาะบางมาก และอาจจะแตกทันทีเมื่อถูกคมมีดซึ่งเป็นลักษณะประจำพันธ์เห็นได้ชัด ลักษณะ เปลือกจะหนา แต่ไม่เหนียว มีต่อมขนาดปลานกลางเห็นได้ชัด และกระจายอยู่ทั่วผล ผิวเปลือกเป็นสีเขียวเข้ม เนื้อขาวนวล ลักษณะผิวหยาบ กรอบ มีเสี้ยนค่อนข้างน้อย

ผลดิบ : รสชาติมันตั้งแต่ผลเล็ก ๆ เมื่อแก่จัดรสชาติจะหวานมัน
ผลสุก : ผิวเขียวปนเหลือง เนื้อเป็นสีเหลืองเนื้อค่อนข้างละเอียด มีเสี้ยนน้อยรสหวานไม่จัดนัก
เมล็ด : เมื่อเพาะจะมีต้นอ่อนขึ้นหลายต้นจากเมล็ดเดียว รุปร่างของเมล็ดยาว แบนมีเนื้อในเมล็ดไม่เต็ม

----------------------------------------------------------------------------------

มะม่วงแก้ว : เป็นมะม่วงที่ไม่ได้มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย มีลักษณะต้นเตี้ย ทรงพุ่มกว้างกิ่งก้านแข็งแรง ทนทานต่อโรคและแมลงสามารถปลูกได้ทุกสภาพพื้นที่ ลักษณะ เปลือกจะหนา ผิวเป็นสีเขียวเข้มนวล

ผลดิบ : เนื้อหวานหอม แน่น และกรอบมียางน้อย และจะมันเมื่อแก่จัด
ผลสุก : จะมีรสชาติหวาน

----------------------------------------------------------------------------------

มะม่วงหนองแซง : มะม่วงพันธุ์นี้มีถิ่นกำเนิดอยู่ในอำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี จะออกดอกและติดผลดี ลักษณะต้นเป็นทรงค่อนข้างทึบใบใหญ่ และสั้น ขอบของใบจะเป็นคลื่นเล็กน้อย จะมีลักษณะการแตกใบผิดกับมะม่วงพันธุ์อื่น ๆ ซึ่งมีลักษณะเป็นชั้น ๆ คล้ายฉัตรมะม่วงพันธุ์นี้ไม่ทนทานต่อการถูกน้ำท่วมขังถ้าหากท่วม 3-4 วันต้นจะเฉาทันที ลักษณะ เปลือกและผิวค่อนข้างหนา จะมีต่อมขนาดปลานกลางกระจายทั่วผล

ผลดิบ : ผิวของเปลือกจะมีสีเขียวนวลสีของเนื้อค่อนข้างขาว ลักษณะสีของเนื้อจะละเอียดมีเสี้ยนเล็กน้อย รสชาติจะมันจัดตั้งแต่ยังเป็นผลเล็ก ๆ เมื่อแก่จัดจะมีรสมัน และกรอบ
ผลสุก : ผิวของเปลือกจะมีสีเหลือง สีของเนื้อจะเป็นสีเหลือง ลักษณะเนื้อจะละเอียดมีรสชาติหวานชืด
เมล็ด : เมล็ดมีลักษณะแบนยาว เนื้อในเมล็ดมีน้อย และเมื่อเพาะต้นอ่อน จะสามารถขึ้นได้หลายต้นจากเมล็ดเดียว

ขอขอบพระคุณ
คุณ กิจติกร กีรติเรขา (Kittikorn Keeratirekha)
โทร. 081-0724655, 081-3330080
สวนเมืองย่า 99 หมู่ 11 บ้านหนองปล้อง ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
(99 Mue 11 Ban Nong-Pong Pakthongchai Nakhonratchasima 30150)

สุดยอดมะม่วงไทย | มะม่วงงามเมืองย่า

มะม่วงไทย มะม่วงงามเมืองย่า

สายพันธุ์
ลูกผสมระหว่างพันธุ์ มันบางขุนศรี กับ น้ำดอกไม้เบอร์ 4

การตลาด
เนื่องจากเป็นมะม่วงที่รับประทานได้ทั้ง 2 รูปแบบทั้งสุกและดิบอีกทั้งเป็นมะม่วงที่ผลิตในระบบอินทรีย์มะม่วงงามเมืองย่า เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ เช่น กลุ่มยุโรปและอเมริกา เป็นต้น

การปลูก และดูแลรักษา
มะม่วงงามเมืองย่า เป็นมะม่วงที่ปลูกในระบบชิดได้ดีมาก ระบบการปลูก 2x2 เมตร 1 ไร่ ปลูกได้ถึง 400 ต้น ผลผลิตตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป จะให้ผลผลิตประมาณ 8 ตันต่อไร การดูแลรักษาง่าย ใช้สมุนไพร ข่า ดีปลี ขมิ้นชัน บอระเพ็ด ป้องกันโรคและแมลง ใช้นมสดหรือนทข้นหวาน ผสมน้ำฉีด พ่นบำรุงต้นและผล ใช้ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมัก บำรุงต้น

การติดผล
ให้ผลดกมาก เมื่อต้นสมบูรณ์ เต็มที่ ไร่ละประมาณ 8 ตัน/ปี

การแปรรูป
ปัจจุบัน มะม่วงงามเมืองย่าได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ เป็นจำนวนมาก ทั้งกระทรวงพานิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กรมวิชาการกระทรวงเกษตร และ สหกรณ์ มหาวิทยาลัยต่างๆ SME แบงค์ ได้ทดลองแปรรูปมะม่วงอินทร์งามเมืองย่า เป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเสริมความงาม รวมทั้งแปรรูปเป็นน้ำมะม่วงพร้อมดื่ม ผลิตภัณฑ์อาหารหลายชนิด ซึ่งจะได้พัฒนาผลิตหรือจำหน่ายในประเทศ และต่างประเทศต่อไป

ผลการศึกษา
เป็นดินร่วนทรายที่ราบเชิงเขา การชะล้างหน้าดินสูง ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ อาศัยน้ำฝนใช้ปุ๋ยอินทรีย์และสารสกัดจากธรรมชาติ

ลักษณะลำต้นและใบ
ลำต้นปกติเหมือนมะม่วงทั่วไป แต่ใบยาว เขียวเข้ม พื้นที่การปรุงอาหารมาก ขั้วผลเหนียวป้องกันลมได้ดี

การให้ผลผลิต
ให้ผลผลิตแบบทะวาย ช่วงการติดผลมะม่วง ระหว่างเดือน มกราคม - สิงหาคม

ลักษณะการติดดอก
ช่อ ดอกยาว ก้านใหญ่สีแดงเข้ม การตกแต่งแขนงของช่อดอกดี ดอกมีความสมบูรณ์สมดุลย์ กันระหว่างเกสรเพศผู้ และเพศเมีย ทำให้การผสมเกสรดีเปอร์เซ็นการติดสูง

ลักษณะของเนื้อ
เนื้อหนา ละเอียด ไม่มีแป้ง ไม่เป็นเสี้ยน รสชาติ ดิบเปรี้ยว เข้าไคลมันหวานกรอบ สุกรสหวาน มีกลิ่นหอม ทานได้ทั้งดิบและสุก

ลักษณะผล
ผลใหญ่ น้ำหนัก 1-2 กิโลกรัมต่อผล

ลักษณะเมล็ด
เล็ก ลีบ บาง

ลักษณะผิวเปลือก
เปลือกหนา ผิวมีสีเขียวนวลเนียน สวยงาม สามารถปรับสีผิวได้โดยใช้วัสดุห่อผลขณะลูกเท่ากำมือ โดยใช้
- ถุงดำ ผลเป็นสีเหลืองทอง
- ถุงสีฟ้า ผลเป็นสีแดง - ส้ม (แอ๊ปเปิ้ล)
- ถุงสีขาว ผลเป็นสีเขียว

การปลูกและการดูแลรักษา
เหมือนมะม่วงทั่วไป ถ้าดินสมบูรณ์ และระบบน้ำดีจะทำให้ผลผลิตต่อต้นและต่อไรสูงมากขึ้น

การตลาด
เนื่องจากเป็นมะม่วงทานได้ทั้ง 2 รูปแบบ ทั้งสุกและดิบ และผลใหญ่ จึงเหมาะกับตลาดระดับสูง

ขอขอบพระคุณ
คุณ กิจติกร กีรติเรขา (Kittikorn Keeratirekha)
โทร. 081-0724655, 081-3330080
สวนเมืองย่า 99 หมู่ 11 บ้านหนองปล้อง ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
(99 Mue 11 Ban Nong-Pong Pakthongchai Nakhonratchasima 30150)

ความพิเศษของ มะม่วงงามเมืองย่า | มะม่วงลูกใหญ่ หวานหอม

มะม่วงไทย มะม่วงงามเมืองย่า

 1. มะม่วงลูกใหญ่ น้ำหนักต่อลูก ประมาณ 1-2 กิโลกรัม ขนาดใหญ่เท่า ขวดน้ำอัดลม
 2. มะม่วงงามเมืองย่า มี 3 รสชาติ ตอนอ่อนเปรียว แก่หน่อยมีรสมัน พอสุกหวานหอม
 3. ติดลูกง่าย ตัดแต่งกิ่งไหน แทงช่อดอกกิ่งนั้น (ปกติมะม่วงโดยทั่วไป ตัดกิ่งไหนก็จะออกยอด เท่านั้น) เป็นที่มาของการปลูกมะม่วง แบบ 2x2 เมตร
 4. มะม่วงงามเมืองย่าสามารถ เก็บได้นานที่อุณหภูมิ -8 องศาได้ 5 ปี ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการแปรรู้ได้ตลอดทั้งปี หากต้องการผลิต
 5. มะม่วงชนิดอื่นๆ ติดผลแล้วอยู่บนต้นได้ 100 วัน แต่ มะม่วงงามเมืองย่า ติดผลแล้วอยู่บนต้นได้ ประมาณ ครึ่งปี (6 เดือน) เป็นผลให้ มะม่วงงามเมืองย่าสามารถ เก็บผลนอก ฤดูกาลได้เพราะมะม่วงอื่นขายหมดไปแล้ว แต่มะม่วงงามเมืองย่า เพิ่มเริ่มเก็บเกี่ยว จึงกลายเป็น มะม่วงนอกฤดู ทำให้ได้ราคาที่สูงเพิ่มขึ้นไปอีก
ขอขอบพระคุณ
คุณ กิจติกร กีรติเรขา (Kittikorn Keeratirekha)
โทร. 081-0724655, 081-3330080
สวนเมืองย่า 99 หมู่ 11 บ้านหนองปล้อง ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
(99 Mue 11 Ban Nong-Pong Pakthongchai Nakhonratchasima 30150)

ตลาดมะม่วงงามเมืองย่า | ตลาดมะม่วงในไทย และ ต่างประเทศ

มะม่วงไทย มะม่วงงามเมืองย่า

 1. The Mall Group ลูกละ 250 บาท เพราะ นำเสนอในด้านของความปลอดภัย ในเรื่องกระบวนการผลิตที่เป็นอินทรีย์ ไม่ใช้สารเคมี และ มีรสชาติที่อร่อย เพราะเนื้อเยอะ
 2. แปลรูปผลิตภัณฑ์ เป็นเครื่องสำอาง เช่น สบู่, ครีมบำรุงผิว, ครีมนวดหน้า, ครีมหน้าเด้ง และ เจลล้างหน้า และ eye เจล
 3. ส่งมะม่วงให้บริษัท Misako ของญี่ปุ่น ในราคา 90/กิโลกรัม 1 ลูกได้ 100 กว่าบาทเพราะ หนึ่งลูกประมาณ 2 กิโลกรัม ซึ่งบริษัท Misako ก็นำมาขายในห้างในเมืองไทย ซึ่งหากส่งให้ห้างเอง ไม่ได้รับเงินสด และ กดเกณฑ์มากเกินไป โดยไม่สนใจกฏเกณฑ์ของเกษตรกร

ขอขอบพระคุณ
คุณ กิจติกร กีรติเรขา (Kittikorn Keeratirekha)
โทร. 081-0724655, 081-3330080
สวนเมืองย่า 99 หมู่ 11 บ้านหนองปล้อง ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
(99 Mue 11 Ban Nong-Pong Pakthongchai Nakhonratchasima 30150)

พื้นที่ ที่เหมาะแก่การปลูกมะม่วง | ปลูกมะม่วง

มะม่วงไทย มะม่วงงามเมืองย่า


ดินเค็มมากปลูกไม่ได้ เช่น คลองด่าน เป็นต้น พื้นที่แห้งขอให้มีน้ำ ก็เป็นใช้ได้ และ พื้นที่ที่เหมาะแก่การปลูกมะม่วง ได้แก่ นครปฐม บ้านแพลว แปดริ้ว และ แถวบางประกง สามารถ ปลูกได้เป็นอย่างดี

ขอขอบพระคุณ
คุณ กิจติกร กีรติเรขา (Kittikorn Keeratirekha)
โทร. 081-0724655, 081-3330080
สวนเมืองย่า 99 หมู่ 11 บ้านหนองปล้อง ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
(99 Mue 11 Ban Nong-Pong Pakthongchai Nakhonratchasima 30150)

แนวความคิด ในการปลูกมะม่วง | ปลูกมะม่วง

มะม่วงไทย มะม่วงงามเมืองย่า

 1. การปลูกพืชผลทางการเกษตร โดยปลูกตามกันมาโดยไม่มีตลาดรองรับที่เพียงพอ
 2. เพิ่มมูลค่าจากเดิมที่มะม่วงลูกละ 5 บาท ก็มาคิดว่าทำยังไงให้เป็น 100 บาท
 3. การปลูกพืช โดยยึดหลักการปลูกพืชแบบอินทรีย์ คือ การใช้ปุ๋ยธรรมชาติ
 4. การเพาะพันธุ์ใหม่ โดยใช้เพศ โดยการเพาะเมล็ด ทำให้ได้สายพันธุ์ใหม่
 5. ปลูกมะม่วงพันธุ์ มันบางขุนศรี กับ น้ำดอกไม้เบอร์ 4 สลับกัน โดยปลูกห่างกันวาเดียว (2x2 เมตร) กว่า 2,000 เมล็ด แล้วให้ผสมพันธุ์ กันเองโดยธรรมชาติ แล้วเก็บเมล็ดมาเพาะ ทำให้ได้มะม่วงพันธุ์ใหม่
 6. มองหาตลาดใหม่ๆ เพื่อเพิ่มช่องทางทางด้านการขาย
 7. ทำสวนมะม่วงให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ให้กับ เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา

ขอขอบพระคุณ
คุณ กิจติกร กีรติเรขา (Kittikorn Keeratirekha)
โทร. 081-0724655, 081-3330080
สวนเมืองย่า 99 หมู่ 11 บ้านหนองปล้อง ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
(99 Mue 11 Ban Nong-Pong Pakthongchai Nakhonratchasima 30150)

โครงการ 1 ไร่หายจน | ปลูกมะม่วงแก้จน

มะม่วงไทย มะม่วงงามเมืองย่า


เป็นโครงการที่มีความต้องการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร โดยมีค่าใช้จ่าย 80,000 บาท ได้ต้นมะม่วงงามเมืองย่า 400 ต้น (ปกติขายต้นละ 250 บาท) โดยทุกต้นจะมีระบบรากแก้ว ซึ่ง 400 ต้นสามารถปลูกได้ 1 ไร่ ให้ผลผลิตเต็มที่ เมื่อครบ 3 ปี (ซึ่งเริ่มให้ผลเมือครบ 1 ปี) โดยจะ ประกันชีวิตมะม่วง ต้นไหนตายส่งต้นใหม่ให้ และ จะให้คำปรึกษาในด้านของการปลูกมะม่วงตลอดไป โดยปลูกแล้วสามารถทำตลาดได้เอง หรือ ส่งขายให้ คุณกิจติกร กีรติเลขา ก็ได้ โดยจะรับประกันราคาขั้นต่ำที่ กิโลกรัมละ 25 บาท แต่ต้องปลูกด้วย วิธีการปลูกแบบ อินทรีย์เท่านั้น (ห้ามใช้สารเคมี) โดยปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงการแล้ว 200 ชื่อ
ขอขอบพระคุณ
คุณ กิจติกร กีรติเรขา (Kittikorn Keeratirekha)
โทร. 081-0724655, 081-3330080
สวนเมืองย่า 99 หมู่ 11 บ้านหนองปล้อง ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
(99 Mue 11 Ban Nong-Pong Pakthongchai Nakhonratchasima 30150)

คุณกิจติกร กีรติเลขา | เจ้าของพันธุ์ มะม่วงงามเมืองย่า

มะม่วงไทย มะม่วงงามเมืองย่า


การผันชีวิติจากการเป็นข้าราชการครู เข้าสู่ธุรกิจการรับเหมา ประมาณ 7-8 ปี ก็ประสบภาวะฝองสบู่ ในปี 2540 ซึ่งประสบการณ์ในการรับเหมา ทางด้านการเกษตรทำให้ เห็นถึงปัญหาของเกษตรกรในระดับรากหญ้า จึงเกิดแนวความคิดที่จะปลูกมะม่วง สายพันธุ์ใหม่ขึ้น โดยยึดหลักการปลูกแบบ อินทรีย์ จนประสบผลสำเร็จ

ปี 2545 ได้ตั้งชื่อว่างามเมืองย่า เพราะลูกใหญ่ ผิว และ เนื้อสวยงาม และ ตั้งให้เป็นเกียรติ แก่ ท้าวสุรนารี (ย่าโม) , ปี 2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มอบ ปริญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ สาขาพืชศาสตร์, ปี 2551 ได้รับ รางวัล 76 คนไทยดีเด่นขอขอบพระคุณ
คุณ กิจติกร กีรติเรขา (Kittikorn Keeratirekha)
โทร. 081-0724655, 081-3330080
สวนเมืองย่า 99 หมู่ 11 บ้านหนองปล้อง ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
(99 Mue 11 Ban Nong-Pong Pakthongchai Nakhonratchasima 30150)

ปัญหาการปลูกมะม่วง | แก้ปัญหาการปลูกมะม่วง

มะม่วงไทย มะม่วงงามเมืองย่า


ปัญหาจากการปลูกมะม่วงงามเมืองย่า
 1. ภัยธรรมชาติ ลูกเห็บตก ลูกใหญ่มากทำให้ผลผลิตเสียหาย
 2. เจอแมลง และ โรคต่างๆ
 3. นก หนู กระรอก กระแต บุก เพราะห่วงโซ่ อาหารในป่ามันขาดแคลน
แนวทางแก้ปัญหา
 1. ต้องมีกำลังใจ : ปี 46 มีผู้เชียวชาญโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืช ในสมเด็จพระเทพ จากสวนจิตรลดา ได้เดินทางเข้ามาเยี่ยม แล้วได้รับเชิญพบท่านแก้วขวัญ ที่สำนักราชเลขาราชวังจักรกรี ทำให้มีกำลังใจ และ ได้มีโอกาศเข้าเฝ้า สมเด็จพระเทพ ถวายผลงานในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ ที่สวนจิตรลดา ทำให้มีกำลังใจ อย่างมากมาย
 2. แก้ไขปัญหาโรคเน่าของผลไม้ชนิดต่างๆ ด้วย ดีปรี, การใช้ข่า ทุบแช่น้ำ ช่วยในเรื่องของการควบคุมพวกโรคได้, ขมิ้น ควบคุมพวกโรค และ แมลงวันทอง, ใช้บอรเพ็ดมาควบคุมพวกแมลง และ หนอน
 3. เปลี่ยนแนวความคิด จาก ศัตรู (นก หนู กระรอก กระแต) เป็นเพื่อนเรา โดยนำกล้วยมาแขวนไว้ เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจ ให้มากินกล้วยแทน

ขอขอบพระคุณ
คุณ กิจติกร กีรติเรขา (Kittikorn Keeratirekha)
โทร. 081-0724655, 081-3330080
สวนเมืองย่า 99 หมู่ 11 บ้านหนองปล้อง ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
(99 Mue 11 Ban Nong-Pong Pakthongchai Nakhonratchasima 30150)

ปัญหาของเกษตรกรไทย | ปัญหาการเกษตร

มะม่วงไทย มะม่วงงามเมืองย่า

 1. ปลูกพืชผักผลไม้ ตามๆ กันมาแล้วแต่รัฐบาลจะสนับสนุน แต่ไม่ได้ส่งเสริมการขาย ทำให้เกษตรกร ไม่รู้จะไปขายผลผลิตที่ไหน ทำให้ผลผลิตล้นตลาด
 2. เกษตรกรขาดความรู้ทางด้าน การจัดการการผลิต พันธุ์พืช การใช้พื้นที่ การดูแลรักษา ปุ๋ย ยาฆ่าแมลงต่างๆ ทำให้ได้ผลกำไรน้อย หรือ ขาดทุน
 3. เกษตรกรไทยนิยมการขยายพันธุ์พืชแบบไม่ใช้เพศ เช่น การตอน การปักชำ การทาบกิ่ง ทำให้ไม่มีพืชพันธุ์ใหม่ๆ เลย
 4. เงินทุนของเกษตรกร มีน้อย

ขอขอบพระคุณ
คุณ กิจติกร กีรติเรขา (Kittikorn Keeratirekha)
โทร. 081-0724655, 081-3330080
สวนเมืองย่า 99 หมู่ 11 บ้านหนองปล้อง ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
(99 Mue 11 Ban Nong-Pong Pakthongchai Nakhonratchasima 30150)

เทคนิคพิเศษ ในการปลูกมะม่วง | การปลูกมะม่วง

มะม่วงไทย มะม่วงงามเมืองย่า

 1. ความตั้งใจ ที่ยากจะทำเพื่อแผ่นดินนี้ มีมะม่วงพันธุ์ใหม่เกิดขึ้น
 2. ความรัก ปลูกต้นไม้ด้วยใจรัก
 3. มะม่วงมียาง ใช้วิธี คว่ำเอาขั้วลง 40 นาที ก็สามารถนำเอา ผลไปแปรรูปต่างๆ ได้
 4. สามารถยืดระยะเวลาหลังเก็บเกี่ยวได้อีก 4 เดือน โดยใช้ขมิ้น
 5. พ่นด้วยน้ำนมสด ฉีด พ่นด้วยสมุนไพร เหมือนพุทรานม (นมสด 1 ลิตร ผสมน้ำ 200 ลิตร) ฉีดพ่นตอนเริ่มติดลูก
 6. เทคนิคการฝากท้อง คือการนำยอดอ่อนที่ได้ ไปเลี้ยงไว้กับต้นอื่น โดยให้ยอดอ่อน อยู่ด้านล่างทำ ให้ลำต้นหลักต้องเลี้ยงยอดอ่อนที่อยู่ด้านล่างก่อน

ขอขอบพระคุณ
คุณ กิจติกร กีรติเรขา (Kittikorn Keeratirekha)
โทร. 081-0724655, 081-3330080
สวนเมืองย่า 99 หมู่ 11 บ้านหนองปล้อง ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
(99 Mue 11 Ban Nong-Pong Pakthongchai Nakhonratchasima 30150)

การนำมะม่วงมาใช้ประโยชน์ | ประโยชน์มะม่วง

มะม่วงไทย มะม่วงงามเมืองย่า


ผลมะม่วงนำมารับประทานได้ทั้งดิบและสุก มะม่วงดิบเปลือกสีเขียวเนื้อสีขาวส่วนใหญ่มีรสเปรี้ยว ยกเว้นบางพันธุ์ที่เรียกว่ามะม่วงมัน ส่วนผลสุกจะมีสีเหลืองทั้งเปลือกและเนื้อ รับประทานสด หรือ นำไปทำเป็นอาหารเช่น ข้าวเหนียวมะม่วง อีกทั้งมีการนำไปแปรรูป เช่น มะม่วงกวน เป็นต้น

นิยมรับประทานผล

นิยมทานตอนแก่จัด จะมีรสหวานและมัน ได้แก่ มะม่วงเขียวเสวย มะม่วงแรด มะม่วงพิมเสนมัน มะม่วงทองดำ มะม่วงเขียวไข่กา มะม่วงพญาเสวย มะม่วงหงสาวดี และ มะม่วงลิ้นงูเห่า

นิยมทานเมื่อยังอ่อน ได้แก่มะม่วงมัน เช่น มะม่วงสายฝน มะม่วงสวนทิพย์ มะม่วงฟ้าลั่น มะม่วงหนองแซง และ มะม่วงแห้ว มะม่วงเหล่านี้เมื่อสุกแล้วจะหวานชืด ไม่อร่อย

นิยมรับประทานสุก เในขณะที่ยังดิบอยู่จะมีรสชาติเปรี้ยว เมื่อผลสุกจะมีรสชาติหวาน ได้แก่ มะม่วงอกร่อง มะม่วงน้ำดอกไม้ มะม่วงหนังกลางวัน มะม่วงพิมเสนพราหมณ์ มะม่วงตลับนาก มะม่วงแสงทอง มะม่วงนวลจันทร์ และ มะม่วงลิ้นงูเห่า

นิยมนำมาแปรรูป แก่จัดมีรสมันอมเปรี้ยว เมื่อสุกจะ หวานอมเปรี้ยว หรือ หวานชืด จึงนิยมนำมาแปรรูปเป็นมะม่วงดอง มะม่วงกวน และอื่นๆ ได้แก่ มะม่วงแก้ว และ พิมเสนเปรี้ยว

- ผลสุกจะมีรสหวานอมเปรี้ยวหรือรสจืดชืด ใช้นำมาทำ มะม่วงตากแห้ง และ มะม่วงดอง
- ผลสุกสามารถใช้เนื้อทำมะม่วงกวน และ มะม่วงแผ่น
- สำหรับมะม่วงสามปีของภาคเหนือจะนิยมใช้ผลสุกทำแยม และครั้นน้ำบรรจุกระป๋อง
- กำลังมีการวิจัวเรื่องการ สกัด น้ำมันจากมะม่วงแก้ว มาทำชอกโกแลต

* มะม่วงที่สามารถนำมาใช้แปรรูปกันอย่างแพร่หลาย ได้แก่ มะม่วงแก้ว มะม่วงพิมเสน

นิยมรับประทานยอดอ่อนใช้ ยอดอ่อน ผลอ่อน มาประกอบอาหารแทนผัก กับอาหารเช่น ลาบ เป็นต้น

ทางการแพทย์ใช้ เป็นยาสมุนไพร เช่น ผลมะม่วงดิบมีวิตามินซีสูง แก้เลือดออกตามไรฟัน
ใช้แปรรูปเป็น ผลิตภัณท์บำรุงผิว

นิยมนำเนื้อไม้ มาทำเฟอร์นิเจอร์ขอขอบพระคุณ
คุณ กิจติกร กีรติเรขา (Kittikorn Keeratirekha)
โทร. 081-0724655, 081-3330080
สวนเมืองย่า 99 หมู่ 11 บ้านหนองปล้อง ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
(99 Mue 11 Ban Nong-Pong Pakthongchai Nakhonratchasima 30150)

เก็บตกความรู้เกี่ยวกับมะม่วง | ความรู้มะม่วง

มะม่วงไทย มะม่วงงามเมืองย่า

 1. มะม่วงพันธุ์บางขุนศรี เป็นมะม่วงกินดิบ เพราะมีรสมันกรอบ แต่เป็นมะม่วงอาพับ เพราะคนส่วนใหญ่กินไม่ถูกช่วง ต้องกินช่วงที่แก่เข้าไข่ เนื้อสีเหลือง ถ้าอ่อนจะมีรสเปรียวมาก
 2. มะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์ 4 เป็นมะม่วงสายพันธุ์ดี ไม่มีขายตามท้องตลาด เพราะโดยส่วนใหญ่ จะกลายพันธุ์ ทำให้ได้คุณภาพผล ไม่เหมือนพันธุ์นี้ และนิยมกินสุก เพราะมีรสหวานหอม
 3. กลุ่มสมุนไพรที่ใช้ ป้องกัน แมลง และโรคต่างๆ แบ่งออกเป็น แบบสด และ แห้ง แบบแห้งก็บดเป็นผง แล้วแช่น้ำ แบบ สดก็ทุบแช่น้ำ 24 ชั่วโมง
 4. มะม่วงสายพันธุ์อื่น ไม่เหมาะ จะมาทำเครื่องสำอาง เพราะมีน้ำน้อย และ ไม่มีเจลที่เพียงพอเมื่อแยก เนื้อกับน้ำออกมาแล้ว
 5. การ Wax มะม่วงให้สีน่ารับประทาน แต่อยู่ในช่วงของการทดลอง ซึ่งจะให้ Wax ที่เกิดจากธรรมชาติ เช่นการ Wax มะม่วงจากน้ำมันปาร์ม เป็นต้น ซึ่งการใช้ Wax ด้วยสารเคมีนั้น อาจจะซึ่มเข้าถึงผลไม้ชนิดนั้นๆ ได้
 6. มะม่วงพันธุ์ทองนพคุณ เป็นมะม่วงพันธ์ใหม่ที่ กำลังอยู่ในขั้นตอนของการเพาะ พันธุ์ รูปร่างอาจดูไม่ สวยงาม แต่เป็นมะม่วงที่มีกลิ่นหอมมาก ทำให้เหมาะแก่การนำมารับประทานตอน สุก และ แปรรูปในลักษณะต่างๆ
 7. มะม่วงพันธุ์มงกฏเพชร เป็นมะม่วงอีกสายพันธุ์ หนึ่งที่ คุณ กิจติกร กีรติเลขา เพาะพันธุ์ ขึ้นมา มีลักษณะเด่น คือ มีรสมัน ตั้งแต่ยังลูกเล็กๆ

ขอขอบพระคุณ
คุณ กิจติกร กีรติเรขา (Kittikorn Keeratirekha)
โทร. 081-0724655, 081-3330080
สวนเมืองย่า 99 หมู่ 11 บ้านหนองปล้อง ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
(99 Mue 11 Ban Nong-Pong Pakthongchai Nakhonratchasima 30150)

การแปลรูปมะม่วง เป็นเครื่องสำอางค์ | เครื่องสำอางค์มะม่วง

มะม่วงไทย มะม่วงงามเมืองย่า

ความงามที่มาพร้อมกับธรรมชาติ ปราศจากสารเคมี ด้วยกระบวนการการดูแลวัตถุดิบมะม่วงที่นำมาผลิต ซึ่งป็นมะม่วงที่ปลูกตามกระบวนการเกษตรอินทรีย์ และเป็นพันธุ์พิเศษที่มีที่ในเมืองไทยเพียงที่เดียว ด้วยการผสมผสานที่ลงตัว กลายมาเป็นเครื่องสำอางอันทรงคุณค่า อุดมไปด้วยสารจำพวกน้ำตาลร่วมกับพวกอมิโนแอซิด ที่จะช่วยคงความชุ่มชื้นไว้ที่ชั้นของผิวหนัง วิตามินเอและซีในมะม่วงยังช่วยกำจัดเซลที่ตายแล้วและทำให้ผิวหน้าคงสภาพความอ่อนเยาว์ ลบรอยเหี่ยวย่นได้ดี วิตามินบี 5 ช่วยยับยั้งการเสื่อมสภาพของผิวหน้า ช่วยลดสิวฝ้า จุดด่างดำ เซลล์เสื่อมสภาพ ใบหน้าหมองคล้ำให้สดใส ซึ่งเป็นครีมที่อ่อนโยนต่อใบหน้า เนื่องจากมาจากธรรมชาติ จึงสามารถใช้ได้แม้ในผิวหน้าที่บอบบาง และแพ้ง่าย

สินค้าและบริการ
แปรรูปมะม่วง ให้เป็นเครื่องสำอางในรูปแบบต่าง อาทิ
 1. เจลล้างหน้า - Cleasing Gel
 2. ครีมนวดหน้า - Facial Cream
 3. ซีรั่ม - Eye Serum
 4. ครีมขัดหน้า - Facial Scrubb Cream
 5. ครีมหน้าเด้ง - Advance repair cream
-------------------------------------------------------------------------------------------

* ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ และ ข้อมูลเชิงธุรกิจ เป็นเพียงเพื่อการศึกษาเท่านั้น

ขอขอบพระคุณ
คุณ กิจติกร กีรติเรขา (Kittikorn Keeratirekha)
โทร. 081-0724655, 081-3330080
สวนเมืองย่า 99 หมู่ 11 บ้านหนองปล้อง ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
(99 Mue 11 Ban Nong-Pong Pakthongchai Nakhonratchasima 30150)

เจลล้างหน้า | เจลมะม่วง

มะม่วงไทย มะม่วงงามเมืองย่า

เจลล้างหน้า (Cleansing Gel)

ปริมาตร: 200 มิลลิลิตร
ราคา: 250 บาท

เจลล้างหน้าสูตรมะม่วงงามเมืองย่า ช่วยเผยผิวหน้าที่สะอาด สดชื่น ด้วยสารสะกัดจากธรรมชาติ และยังคงความชุ่มชื่น ทำให้ผิวหน้าไม่แห้งตึง และช่วยลดความมันขจัดสิ่งสกปรกอย่างอ่อนโยน ปรนนิบัติผิวและช่วยลดเลือนริ้วรอยแห่งวัย

คุณสมบัติ
 1. ทำความสะอาดผิวหน้าอย่างอ่อนโยน
 2. ช่วยลดเลือนริ้วรอย
 3. คงความชุ่มชื่นคืนความสมดุลแก่ผิวหน้าด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ
 4. สามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวแม้ผิวที่บอบบาง

-------------------------------------------------------------------------------------------
* ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ และ ข้อมูลเชิงธุรกิจ เป็นเพียงเพื่อการศึกษาเท่านั้น

ขอขอบพระคุณ
คุณ กิจติกร กีรติเรขา (Kittikorn Keeratirekha)
โทร. 081-0724655, 081-3330080
สวนเมืองย่า 99 หมู่ 11 บ้านหนองปล้อง ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
(99 Mue 11 Ban Nong-Pong Pakthongchai Nakhonratchasima 30150)

ครีมขัดหน้ามะม่วง | ครีมะม่วง

มะม่วงไทย มะม่วงงามเมืองย่า

ครีมขัดหน้า (Scrub Cream)

ปริมาตร: 50 มิลลิลิตร
ราคา: 450 บาท

ครีมขัดหน้าสูตรมะม่วงงามเมืองย่า อ่อนโยนต่อผิว มีส่วนผสมของเม็ดบีดส์ขจัดสภาพผิวผลัดเซลล์ผิวที่ตายให้หลุดลอกอย่างอ่อนโยน และยังขจัดไขมันส่วนเกินบนใบหน้า จึงทำให้ผิวหน้าแลดูสดใส เพื่มความชุ่มชืน เนียนนุ่ม ฟื้นฟูสภาพผิว ใช้ได้เป็นประจำ

คุณสมบัติ
 1. ลบรอยด่างดำบนใบหน้าให้จางลงได้ และชะลอการเหี่ยวย่นบนใบหน้า
 2. ขจัดเซลล์ผิวเก่า ผลัดเปลี่ยนเซลล์ผิวใหม่ พร้อมบำรุงผิวให้เนียนนุ่ม
 3. เน้นหน้าให้ขาว สว่างใส ผสานเม็ดไมโครบีช ที่มีอณูเล็กละเอียด สัมผัสได้อย่างนุ่มนวลที่ผิวหน้า ทำให้ผิวหน้าละมุนละไม ละเอียดเรียบเนียน สัมผัสและรู้สึกได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้
 4. สามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวแม้ผิวที่บอบบาง
-------------------------------------------------------------------------------------------

* ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ และ ข้อมูลเชิงธุรกิจ เป็นเพียงเพื่อการศึกษาเท่านั้น

ขอขอบพระคุณ
คุณ กิจติกร กีรติเรขา (Kittikorn Keeratirekha)
โทร. 081-0724655, 081-3330080
สวนเมืองย่า 99 หมู่ 11 บ้านหนองปล้อง ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
(99 Mue 11 Ban Nong-Pong Pakthongchai Nakhonratchasima 30150)

ครีมนวดหน้ามะม่วง | ครีมมะม่วง

มะม่วงไทย มะม่วงงามเมืองย่า

ครีมนวดหน้า (Facial Cream)

ปริมาตร: 50 มิลลิลิตร
ราคา: 550 บาท

ครีมนวดหน้าสูตรมะม่วงงามเมืองย่า เป็นครีมนวดหน้าที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากธรรมชาติช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายและคืนความเนียนนุ่มชุ่มชื่นให้กับผิว เป็นครีมเนื้อเบา ลื่นสบายมือ ไม่เหนอะหนะ ช่วยให้การนวดทรีทเม้นท์สามารถควบคุมน้ำหนักและทิศทางของการนวดได้ง่าย ไม่มีส่วนผสมของน้ำมันสังเคราะห์ อาทิ Mineral Oil หรือ White Oil

คุณสมบัติ
 1. ช่วยผลัดเซลล์ผิวปรับสว่างผิวหน้าให้สวยสุดพร้อมกับการย่อยสลายคราบสกปรก ที่ฝังแน่นบริเวณผิวหน้าที่เกิดจากการแต่งหน้า หรือคราบกันแดดที่ฝังลึก จนทำให้เกิดการอุดตันที่บริเวณผิวหน้าให้ออกได้อย่างล้ำลึก
 2. ช่วยผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วให้หลุดแบบบางเบาช่วยเผยผิวใหม่ทำให้ผิวสามารถ ดูดซึมครีมบำรุงนานาชนิดที่แต่งประโลมสู่ผิวได้ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 3. ให้ความรู้สึกสดชื่น เนียน เรียบ และนุ่มเนียนทุกครั้งที่สัมผัส พร้อมน้ำมันธรรมชาติที่ผสานอยู่ในครีมช่วยให้การนวดผิวหน้านั้นมี ประสิทธิภาพเปรียบเหมือนนวดหน้าพร้อมบำรุงโดยไม่ก่อให้เกิดสิว เผยผิวใส ทุกครั้งที่สัมผัส
 4. สามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวแม้ผิวที่บอบบาง
-------------------------------------------------------------------------------------------

* ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ และ ข้อมูลเชิงธุรกิจ เป็นเพียงเพื่อการศึกษาเท่านั้น

ขอขอบพระคุณ
คุณ กิจติกร กีรติเรขา (Kittikorn Keeratirekha)
โทร. 081-0724655, 081-3330080
สวนเมืองย่า 99 หมู่ 11 บ้านหนองปล้อง ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
(99 Mue 11 Ban Nong-Pong Pakthongchai Nakhonratchasima 30150)

ครีมหน้าเด้งมะม่วง | ครีมมะม่วง

มะม่วงไทย มะม่วงงามเมืองย่า

ครีมหน้าเด้ง (Advance repair cream)

ปริมาตร: 5 มิลลิลิตร
ราคา: 220 บาท

ครีมหน้าเด้งสูตรมะม่วงงามเมืองย่าป็นครีมบำรุงผิวที่มีอนุภาคขนาดเล็กสามารถแทรกซึมเข้าสู่ภาย ใต้ผิวได้อย่างเต็มที่ พร้อมปรับผิวหน้าที่หมองคล้ำ ริ้วรอย ดูจางลง เผยผิวหน้านุ่มเนียนขาว กระจ่างใส ชะลอความเสื่อมของผิว ทำให้ผิวกระชับเต่งตึงมีน้ำมีนวล สดใส เปล่งปลั่ง แข็งแรง คืนความชุ่มชื่น สมดุลผิวตามธรรมชาติ

คุณสมบัติ
 1. ช่วยกระชับรูขุมขน ผิวหน้าเรียบเนียน สังเกตุเห็นได้เมื่อแต่งหน้า เครื่องสำอางจะผสานกับผิวหน้าได้ดียิ่งขึ้น
 2. ทำให้ผิวพรรณกลับคืนสู่ความวัยเยาว์ ลดริ้วรอยเหี่ยวย่นของผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นและมีวิตามินต่างๆ เช่น วิตามินซีและอี เพื่อลดอนุมูลอิสระที่อาจทำอันตรายต่อเซลล์ไฟโบบลาสต์ หรือวิตามินเอและบี ซึ่งอาจช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ ทำให้ช่วยลดสารตกค้างซึ่งเป็นอันตรายต่อผิวหน้า
 4. ช่วยให้ผิวหน้าเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวล แลดูสุภาพดี
 5. สามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวแม้ผิวที่บอบบาง
-------------------------------------------------------------------------------------------

* ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ และ ข้อมูลเชิงธุรกิจ เป็นเพียงเพื่อการศึกษาเท่านั้น

ขอขอบพระคุณ
คุณ กิจติกร กีรติเรขา (Kittikorn Keeratirekha)
โทร. 081-0724655, 081-3330080
สวนเมืองย่า 99 หมู่ 11 บ้านหนองปล้อง ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
(99 Mue 11 Ban Nong-Pong Pakthongchai Nakhonratchasima 30150)

ซีรั่มบำรุงผิวรอบดวงตา | ซีรั่มมะม่วง

มะม่วงไทย มะม่วงงามเมืองย่า

ซีรั่มบำรุงผิวรอบดวงตา (Eye Serum)

ปริมาตร: 15 มิลลิลิตร
ราคา: 550 บาท

ซีรั่มบำรุงผิวรอบดวงตาสูตรมะม่วงงามเมืองย่าเป็นครีมบำรุงที่ช่วยป้องกันและลดริ้วรอยฟื้นฟูผิว รอบดวงตาให้กลับมาเปล่งปลั่งดูอ่อนวัย เนื้อครีมสามารถซึมซาบและบำรุงผิวได้อย่างลึกล้ำภายในเวลาอันรวดเร็ว เนื้อครีมคงประสิทธิภาพตลอด 24 ชั่วโมงหลังจากทา ให้ผิวรอบดวงตาเต่งตึงปราศจากริ้วรอย สร้างประกายแห่งความเยาว์วัย ระบายความสดใสให้รอบดวงตา เพียงคุณสัมผัสเนื้อครีมอันนุ่มละมุน ซึ่งช่วยต่อต้านการเกิดริ้วรอยพร้อมบำรุงฟื้นฟูผิวที่บอบบางเป็นพิเศษรอบดวง ตาและถุงใต้ตาให้ดูนุ่มนวล เรียบเนียน กระชับ จนรู้สึกได้แม้เพียงครั้งเดียวหลังใช้งาน

คุณสมบัติ
 1. ช่วยคืนความชุ่มชื่นและคลอลาเจนให้กกับผิวบริเวณรอบดวงตา
 2. ลดรอยหมองคล้ำ ฟื้นฟูเนื้อเยื่อบริเวณรอบดวงตา ให้ร่องลึกตื้นขึ้น รู้สึกนุ่มนวลเมื่อสัมผัส ช่วยลดอาการบวมของผิวบริเวณใต้ตา
 3. ช่วยชลอและยับยั้งการเกิดการเกิดริ้วรอยแห่งวัย เพิ่มความสามารถในการกักเก็บความชุ่มชื้น ให้ความรู้สึกนุ่มละมุ่นอย่างมีประสิทธิภาพ อ่อนโยนต่อผิวรอบ เรียบเนียนสดใสปราศจากริ้วรอย
 4. สามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวแม้ผิวที่บอบบาง
-------------------------------------------------------------------------------------------

* ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ และ ข้อมูลเชิงธุรกิจ เป็นเพียงเพื่อการศึกษาเท่านั้น

ขอขอบพระคุณ
คุณ กิจติกร กีรติเรขา (Kittikorn Keeratirekha)
โทร. 081-0724655, 081-3330080
สวนเมืองย่า 99 หมู่ 11 บ้านหนองปล้อง ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
(99 Mue 11 Ban Nong-Pong Pakthongchai Nakhonratchasima 30150)